Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN----SAMENVATTINGDeze website wordt beheerd door Upshopia. Overal op de website worden de termen "wij", "ons" en "onze" gebruikt in verwijzing naar Upshopia. Deze Website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die daarop beschikbaar zijn, wordt u, de gebruiker, aangeboden door Upshopia onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), met inbegrip van alle voorwaarden, bepalingen en richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, leveranciers, klanten, distributeurs en/of contentleveranciers zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent en gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, hebt u mogelijk geen toegang tot de site of kunt u geen gebruik maken van de services. Als deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.Nieuwe tools of functionaliteiten die aan deze shop worden toegevoegd, vallen ook onder de gebruiksvoorwaarden. De meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden kan op elk moment geraadpleegd worden op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Als je de site blijft bezoeken of gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. die ons voorziet van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.DEEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOPDoor deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige voor wie u verantwoordelijk bent deze website te laten gebruiken.U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) wanneer u de service gebruikt.U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.Elke schending of inbreuk op een van deze voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw service.SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDENWe behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan een persoon te weigeren.U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat dit (a) overdrachten via meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die worden gemaakt om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd verzonden via netwerken.U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, enig gebruik van of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend opgenomen voor informatieve doeleinden en zullen deze Voorwaarden op geen enkele wijze beperken of beïnvloeden.SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIEWij zijn niet aansprakelijk als de informatie op deze website onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder uitgebreidere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze website, doet u dit op eigen risico.Deze website kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om informatie van welke aard dan ook op deze website bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om onze website te controleren op eventuele wijzigingen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZENDe prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor prijswijzigingen of voor wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. De hoeveelheden van dergelijke producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun retournering of omruiling is strikt onderworpen aan ons retourbeleid.We hebben geprobeerd de kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter de nauwkeurigheid van kleuren op uw computerscherm niet garanderen.

We behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We behouden ons het recht voor om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk gewenst moment te staken. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS.Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst vanaf of via dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die zijn geplaatst met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact met je op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven toen je de bestelling plaatste. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening geplaatst lijken te zijn door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account en alle andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.Zie voor meer informatie ons retourbeleid.SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLSWij kunnen u toegang bieden tot tools van derden die wij niet bewaken, controleren of beheren.U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot deze tools bieden op een "as is" en "as available" basis zonder garanties, verklaringen, voorwaarden of goedkeuringen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zaken die voortvloeien uit of in verband staan met uw gebruik van de optionele tools van derden.Elk gebruik door u van de Optionele Tools die via de Website worden aangeboden, is uitsluitend naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van de voorwaarden waarop dergelijke tools worden aangeboden door de betreffende externe leverancier(s) en om deze voorwaarden te accepteren.We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onder deze gebruiksvoorwaarden vallen.ARTIKEL 8 - LINKEN VAN DERDEN Sommige inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze service kunnen materiaal van derden bevatten.Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten.Wij zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid ervan te verifiëren of te beoordelen, noch garanderen of aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites of enige andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan deze derden.SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN Als u ons op ons verzoek bepaalde inhoud stuurt (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen) of als u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt zonder dat wij u daarom hebben gevraagd, online, per e-mail, per post of op een andere manier (gezamenlijk de "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om door u ingediende Opmerkingen te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te vertalen en te gebruiken in elk medium, op elk moment en zonder beperking. Wij zijn niet verplicht (1) om enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om enige persoon te compenseren voor enige ingediende Opmerkingen; of (3) om te reageren op enige Opmerkingen.We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud of accounts te verwijderen die inhoud bevatten die we, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maken op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal, computervirussen of andere kwaadaardige software mogen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of een geassocieerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent en ons of derden niet proberen te misleiden wat betreft de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIEDe overdracht van uw persoonlijke gegevens in onze winkel valt onder ons vertrouwelijkheidsbeleid. Klik hier om ons privacybeleid te raadplegen.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGENAf en toe kan onze site of de Service informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, leveringskosten, levertijden en beschikbaarheid van producten. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie in de Service of op een gekoppelde website onjuist is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (zelfs nadat u uw bestelling hebt geplaatst).Wij zijn niet verplicht om informatie die in de Dienst of op een gekoppelde website wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Service of een gekoppelde website wordt toegepast, wordt geacht aan te geven dat alle informatie die op de Service of een gekoppelde website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIKIn aanvulling op de andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, is het u verboden de Site of de inhoud daarvan te gebruiken

(a) voor enig onwettig doel; (b) om aan te zetten tot of deel te nemen aan enige onwettige handeling; (c) om enige plaatselijke verordening of enige internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de rechten van derden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken;


(g) virussen of andere kwaadaardige code uploaden of overbrengen die gebruikt wordt of gebruikt kan worden om de functionaliteit of werking van de Service of een geassocieerde website, andere websites of het internet aan te tasten; (h) persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of traceren; (i) te spammen, te phishen, een domein te misbruiken, informatie af te persen, het World Wide Web te doorzoeken, te doorzoeken of te analyseren; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van de Service of een geassocieerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een geassocieerde website te beëindigen als gevolg van een schending van de gebruiksverboden.(j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een geassocieerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gelieerde website te beëindigen wegens schending van de gebruiksverboden.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDWij garanderen, vertegenwoordigen of vertegenwoordigen onder geen enkele omstandigheid dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, tijdig of vrij van fouten zal zijn.Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder kennisgeving kunnen stopzetten.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u ter beschikking worden gesteld via de Dienst worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk vermeld door ons) "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, van welke aard dan ook, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Upshopia, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade, hetzij direct, indirect, incidenteel, bestraffend, speciaal of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen of verloren gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of enige andere wettelijke aansprakelijkheid, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of enige dienst of product met behulp van de Service, of enige andere claim op enige wijze verband houdend met uw gebruik van de Service of enig product, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van het optreden daarvan.

In sommige staten of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, zodat onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt is tot het wettelijk toegestane maximum.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLINGU gaat ermee akkoord Upshopia en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEIDIndien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover de wet dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat een dergelijke vaststelling invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.ARTIKEL 16 - BEËINDIGINGDe verplichtingen en verbintenissen die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of door onze website niet langer te gebruiken.

Als wij naar eigen goeddunken besluiten of vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waarna wij u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) kunnen weigeren.ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMSTWanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.Deze gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of betrekking hebben op de service, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service. Zij vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten nadele van de partij die ze heeft opgesteld.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHTDeze Gebruiksvoorwaarden, en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u de Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Upshopia.ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDENU kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.


We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van onze website en de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.


ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op het volgende adres: contact@upshopia.com.